آيا نتيجه ي حضور يك مشاور مالي در سازمان خود را ميدانيد؟ اغلب اين افراد از خارج از سازمان استخدام می‌شوند و به سازمان‌ها برای مسائل مالی مشاوره می‌دهند. مشاوران مالی خبره کسانی هستند که با تجزیه و تحلیل صحیح اعداد و ارقام به مدیریت مالی بهترو افزایش بهره وری سازمان کمک می کنند.

برای ارزیابی قدرت فروش کسب‌وکار، چهار پایه برنامه و استراتژی، نیروهای مناسب، آموزش و انگیزش را بررسی کنید و بر ضعیف‌ترین پایه تمرکز کنید، زیرا قدرت واقعی کسب‌وکار بر ضعیف‌ترین پایه استوار است.

در فروش مشاوره ای ، فروشنده به دنبال بردی سه طرفه است و برای او ساخت و نگهداشت یک رابطه عمیق با مشتری اولین اولویت است. اما در فروش transactional فروشنده فکر بردو فروش کالای خود است و همچنین تمرکزش هم بر روی کالای خود میباشد.

  • MBA

پاسخ به این سوالات در مسیریابی و انتخاب گرایش با دادن شناخت نسبی به شما کمک میکند. برای این انتخاب دستیابی به شناخت حوزه کاری فعلی و آینده شغلی، بازار کاری، و مهم تر از آن علایق و همچنین استعداد بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت انتخاب گرایش در مسیر آموزشی افراد بسیار بالاست. تعیین گرایش صحیح، راهنمایی برای دستیابی به اهداف شخصی و حرفه‌ای است.

برند قدرتمند شما پارادوکس جذابی است که میگوید: انگار ملکی در خانه ی دیگری ساخته شده است.

در قلب توسعه و پیشرفت، مدیریت و دیجیتال همگام می‌شوند. تصمیمات مبتنی بر داده و هوش تجاری به مدیران این امکان می‌دهند تا با دقت بیشتری جلوه کنند و در جهت بهبود مستمر کسب و کار خود گام بردارند.

مدیریت رفتار سازمانی به بهبود رفتارها، ارتباطات و هماهنگی افراد و گروه‌ها در راستای رشد سازمانی می‌پردازد تا عملکرد سازمان بهبود یابد.