MBA بازاریابی

محیط کسب و کارهای امروزی به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است.

MBA استراتژی

در آشفته دنیای کسب و کارهای امروزی، که دائما در حال تغییرند، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در یک کسب و کار می‌تواند عامل اساسی و مهم در رشد و موفقیت پایدار آن باشد.

MBA برندینگ

«برندینگ» یعنی آفـرینـش موجود زنده‌ای به نام: «بـرند»

MBA منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌های هر سازمان است.

MBA فروش

فروش توانایی برقراری ارتباط متقاعد سازی و تاثیرگذاری بر مخاطب است. (برایان تریسی)

  • یک ساله

MBA دیجیتال

جامعه هدف شما می‌تواند به وسعت کل دنیا باشد.

MBA دارویی

موفقیت در صنعت دارو علاوه بر تجربه نیاز به تخصص مدیریت دارد.

MBA بیمه

ارتقای دانش مديريتي و بيمه اي بصورت تطبيقی و همزمان و آشنایی با فضای کسب و کار بیمه و ماژورهای این صنعت

  • یک ساله

MBA هنر

آیا می‌دانید MBA art چیست و بر چه اهدافی استوار است؟

MBA گردشگری

دپارتمان گردشگری بهار

  • یک ساله

MBA مد

دوره MBA مد و پوشاک دوره‌ای ۳۶۰ درجه برای نگرش جامع به یک کسب و کار یا برند پوشاک می‌باشد.

  • یک ساله

MBA جامع

در یک نگاه ساده مدیریت به معنای دستیابی به اهداف از طریق استفاده بهینه از تمام منابع است.