DBA جنرال

دوره های DBA به معنی مدیریت عالی کسب و کار هستند.

DBA برند مارکتینگ

برند یعنی تسخیر ذهن و قلب مخاطب

DBA دارویی

موفقیت در صنعت دارو علاوه بر تجربه نیاز به تخصص مدیریت دارد.

DBA پروژه

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچیده‌ای برعهده دارند: آن‌ها باید تمامی جنبه‌های پروژه را بررسی کرده و از اجرای درست در محدوده بودجه‌شان، اطمینان حاصل کنند.

DBA گردشگری

دپارتمان گردشگری بهار

  • یک ساله