جامع مشاوره

این دوره برای افرادی است که به دنبال توسعه مهارت‌های مشاوره کسب و کار هستند. شما در این دوره با فرآیند مشاوره، تحلیل مشکلات کسب و کار، و ارائه راهکارهای موثر برای بهبود عملکرد سازمانی آشنا می‌شوید.