MBA جنرال

در یک نگاه ساده مدیریت به معنای دستیابی به اهداف از طریق استفاده بهینه از تمام منابع است.

  • هشت ماه

MBA بازاریابی

محیط کسب و کارهای امروزی به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است.

MBA استراتژی

در آشفته دنیای کسب و کارهای امروزی، که دائما در حال تغییرند، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در یک کسب و کار می‌تواند عامل اساسی و مهم در رشد و موفقیت پایدار آن باشد.

MBA برندینگ

«برندینگ» یعنی آفـرینـش موجود زنده‌ای به نام: «بـرند»

MBA منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌های هر سازمان است.

MBA فروش

فروش توانایی برقراری ارتباط متقاعد سازی و تاثیرگذاری بر مخاطب است. (برایان تریسی)

  • یک ساله

MBA دیجیتال

جامعه هدف شما می‌تواند به وسعت کل دنیا باشد.

MBA دارویی

موفقیت در صنعت دارو علاوه بر تجربه نیاز به تخصص مدیریت دارد.

MBA بیمه

ارتقای دانش مديريتي و بيمه اي بصورت تطبيقی و همزمان و آشنایی با فضای کسب و کار بیمه و ماژورهای این صنعت

  • یک ساله

MBA هنر

آیا می‌دانید MBA art چیست و بر چه اهدافی استوار است؟

MBA گردشگری

دپارتمان گردشگری بهار

  • یک ساله

MBA مد

دوره MBA مد و پوشاک دوره‌ای ۳۶۰ درجه برای نگرش جامع به یک کسب و کار یا برند پوشاک می‌باشد.

  • یک ساله

DBA جنرال

دوره های DBA به معنی مدیریت عالی کسب و کار هستند.

DBA برند مارکتینگ

برند یعنی تسخیر ذهن و قلب مخاطب

DBA دارویی

موفقیت در صنعت دارو علاوه بر تجربه نیاز به تخصص مدیریت دارد.

DBA پروژه

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچیده‌ای برعهده دارند: آن‌ها باید تمامی جنبه‌های پروژه را بررسی کرده و از اجرای درست در محدوده بودجه‌شان، اطمینان حاصل کنند.

DBA گردشگری

دپارتمان گردشگری بهار

  • یک ساله

Post DBA گرایش رهبری

در نظام آموزشی کشور بالاخص موسسات آموزش عالی آزاد، همواره بالنده‌سازی و توانمند ساختن مدیران کسب و کار به عنوان راهبران و مشاوران پیشرو در سازمان‌های امروز کشور امری ضروری و حیاتی بوده است.

جوانان کارآفرین

کارآفرینی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه جوامع مختلف محسوب می‌شود. در اکثر کشورهای پیشرفته مقوله کار آفرینی اصلی ترین منبع توسعه مد نظر گرفته شده است.

جامع توسعه فردی

همه ما، برای باقی ماندن در سطح حرفه ای دنیای کسب و کار های امروز که به سرعت در حال رشد و تغییرند، نیاز داریم خودمان را عمیقا بشناسیم.

مشترک با دانشگاه لولیا (LTU)

دوره کارشناسی ارشد MBA (Master of Science in Business Administration)

مدل‌های ذهنی (منتال مدل) یک و دو

دنبال بهترین راه نگردید، بهترین راه وجود ندارد، راه بزرگان دنیای کسب و کار منحصر به خودشان است،

MBA جامع

در یک نگاه ساده مدیریت به معنای دستیابی به اهداف از طریق استفاده بهینه از تمام منابع است.