BurgerMenu
Phone
  • 2054 بازدید

خودشناسی و مسیر زندگی

دنبال بهترین راه نگردید! بهترین راه وجود ندارد. راه هرکس منحصر به خودش است. بزرگان عرصه صنعت و تجارت، هنر یا ورزش هرکدام راه رشد ویژه خود را داشتند. هرکس باید راه خودش را پیدا کند و برای این کار باید خود را بشناسد. لذا بزرگترین دانش دنیا خودشناسی است. هرکس باید بتواند به اسم سوال پاسخ دهد که « من کیستم و باید در کجا قرار بگیرم؟ ». اگر سال‌های متعدد بگذرند و هنوز در مکان نادرست هستیم ایراد بزرگی در کنار وجود دارد. گاهی پیش می‌آید که گاهی با اندکی تفکر و خودشناسی و توسعه فردی به این نتیجه می‌رسند که قادر نیستند به کار خود ادامه دهند و از سازمان یا شغل خود بیرون می‌آیند. اتفاقا این می‌تواند اتفاق درستی باشد چون آن حوزه با انرژی وی و درون او همخوانی نداشته است.

بخشی از سمینار معنای زندگی، دکتر رحیم فرضی پور

 

هم‌رسانی
  • اشتراک گذاری در Facebbok
  • اشتراک گذاری در Twitter
  • اشتراک گذاری در Telegram
دیدگاه ها