موسسه آموزش عالی آزاد بهار در راستای تحقیق و توسعه دوره های جدید مدیریت و با هدف به روز بودن محتوای آموزشی، دوره های Post DBA را طراحی و اجرا نموده است. مدیران در این سطح به دنبال جنبه های علمی و عملی مدیریت در کنار هم گرد آمده و مشتاق به مواجهه با نگرش های نوین مدیریتی، کلان روند ها و چالش های پیش روی کسب و کارهای داخلی کشور و بازار بین المللی هستند.

POST DBA

در نظام آموزشی کشور بالاخص موسسات آموزش عالی آزاد، همواره بالنده سازی و  توانمند ساختن مدیران کسب و کار به عنوان راهبران و مشاوران پیشرو در سازمان های امروز کشور امری ضروری و حیاتی بوده است.

در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی و پویایی فضای کسب و کار با شتابی رو به رو شده است که نیاز به آموزش در دنیای مدیریت اهمیتی بیش از پیش یافته، و به نظر می رسد پارادایم های علمی حوزه مدیریت در دانشگاه ها پاسخ جامع و مانعی برای نیاز های صاحبان کسب و کار کشور، نبوده است.

با توجه به استقبال روز افزون صاحبان صنایع، مدیران دولتی و کسب و کارهای خصوصی از دوره های کاربردی  MBA و  DBA می توان این طور برداشت کرد که این دوره ها پاسخ خوبی برای نیاز مدیران کشور بوده است؛ فلذا موسسه آموزش عالی آزاد بهار در راستای تحقیق و توسعه دوره های جدید مدیریت و با هدف به روز بودن محتوای آموزشی دوره های  Post DBA را طراحی و اجرا نموده است .

مدیران در این سطح به دنبال جنبه های علمی و عملی مدیریت در کنار هم گرد آمده و مشتاق به مواجهه با نگرش های نوین مدیریتی، کلان روند ها و چالش های پیش روی کسب و کارهای داخلی کشور و بازار بین المللی هستند. 

 

چهارچوب درسی دوره POST DBA :

  • سطح فردی: شناخت انسان و کنش گران درونی سازمان
  • سطح سازمان: دانش ابزار های اداره سازمان
  • سطح جامعه: دانش تعامل با جامعه و کنش گران بیرونی سازمان
  • سطح جهان: دانش و درک جهانی شدن و الزامات آن و نحوه عمل در عصر جهانی شدن

 

ویژگی های دوره POST DBA :

نوگرایی و پویایی:  تلاش برنامه Post DBA بر این است که تازه های علمی و تجربی در زمینه کسب و کار زیر نظر استاد تمام های مدیریت از کشور به صورت حضوری، آنلاین و تور خارج از کشور را در اختیار شرکت کنندگان دوره بگذارد و مباحثی متفاوت از دوره های قبل را مطرح می سازد.

تقاضا محوری به جای عرضه محوری: این دوره می کوشد تا با بحث و مناظره ، نیاز ها و چالش های کاری دانش پژوهان را کشف و برنامه های آموزشی و توسعه ای را برای پاسخ به نیاز های افراد شرکت کننده طراحی و تدوین نماید.

جهان گرایی و دیدگاه استقرایی: دهکده ی جهانی امروز الزامات خاص خود را دارد، برنامه Post DBA کوششی است در جهت طرح این الزامات و ارائه راه های پاسخ گویی به آنها.

بومی سازی: برنامه Post DBA برای ارتقای شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تنظیم گردیده است و تلاش شده تا نظریات علمی جهان با اقتضائات کشوری سازگار گردد و نوعی همخوانی و تناسب نظری و علمی ایجاد شود.

عمل گرایی و نگرش کاربردی: دانش پژوهان دوره  Post DBA در 9 مرحله تهیه شناسنامه و شرح case، بیان مساله و هدف، بیان چالش، طرح یافته، بیان راهکار و توصیه، بیان نتیجه و پیامد، درس آموخته و بیان پیشنهاد و ایده؛ پروژه ای را با راهبری یکی از اساتید و هم چنین همراهی یکی از دانش پژوهان فعال MBA  آغاز کرده در طی یک ارائه با حضور دانش پژوهان دوره های مختلف پروژه را پرزنت کرده و در نهایت مجموع دستاورد هایشان چاپ خواهند کرد . اشاره به نظریه های علمی و مبانی ایشان، تاکید بر کاربرد و بهره گیری از آنها در عمل می باشد و این نگاه در کل برنامه Post DBA  لحاظ شده است.

الگوبرداری از موفق ها: الگوبرداری از تجارب موفق ایرانی کسب و کار و بهره گیری از نظرات و رخدادهای دوران مدیریت آنان بخش دیگری از برنامه Post DBA موسسه آموزش عالی یهار می باشد.

  • دو ساله