Post DBA گرایش رهبری

این دوره برای افرادی است که به دنبال توسعه مهارت‌های رهبری و مدیریتی برتر هستند. شما در این دوره با مفاهیم پیشرفته رهبری، ارتقاء فرهنگ سازمانی، و توسعه استراتژی‌های رهبری آشنا می‌شوید.