دوره های کوتاه مدت تهران شناسی از منظر مدیریت گردشگری و توریسم از 31 مرداد ( پنج شنبه ها صبح )

آغاز پذیرش دوره ی جامع post DBA

شروع 58مین دوره مدیریت عالی کسب و کار (DBA)

سمینار شروع205میندوره های جدید مدیریت کسب و کار (MBA)

سومین دوره تخصصی" کمپین نویسی تبلیغات"به مدت 24 ساعت با تدریسجناب آقای دکتر امین اسداللهیدر روزهایسه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30برگزار خواهد شد.

فاز سوم جشن های فارغ التحصیلی کد های MBA در روز یک شنبهمورخ10 آذر ساعت 18 الی 20برگزار خواهد شد .

سمینار شروع211میندوره های جدید مدیریت کسب و کار (MBA)

شروع دوره ی جدید MBA تخصصی بازاریابی و فروش دوره آخر هفته 9 آذر روز های آخر هفته