"سمینار سبک تصمیم گیری رهبران و مدیران موفق "

آغاز پذیرش دوره های جدید مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت عالی کسب و کار (DBA) در گرایش های تخصصی در بهار 98

آغاز پذیرش 188مین دوره های جدید مدیریت کسب و کار (MBA)

سمينار آشنايي با دوره MBA & DBA دارويي

"مدل ذهنی مدیران موفق"

سمینار شروع 190مین دوره های جدید مدیریت کسب و کار (MBA)

سمینار راهکارهای تجارت بین‌الملل

اولین دوره Post DBA موسسه آموزش عالی آزاد بهار با مجوز (33/7660) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور نخبگان فارغ التحصیل دوره های DBAو همراه با افطاری در حضور اساتید برجسته و استادتمام های مدیریت در 23 اردیبهشت 98 رونمایی گشت .