دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر
دروس ارائه سرفصل های :
  • مدیریت پروژه

-