استاد امیر بختایی

استاد امیر بختایی

دروس ارائه سرفصل های :
  • اصول و فنون مذاکره
    -
    -
-