آقای سالار معینی کرمانشاهی

آقای سالار معینی کرمانشاهی

کارشناسی مديريت بازرگانی M.B.A گرايش بازاريابی/ استراتژيک  D.B.A

   مصاحبه با استاد معینی کرمانشاهی

  تأثیر MBA و DBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  بر اين باور هستم که مغز انسان نيز همانند ساير اعضاء، در صورت استفاده صحيح ورزيده و بالعکس در صورت عدم استفاده صحيح توان بالفعل خود را از دست می دهد و اصطلاحاً خشک می گردد. می توانيد تصور کنيد پس سپری کردن يک دوره نقاهت سه ماه، بعد از باز کردن گچ دست، بخواهيد به سرعت از آن استفاده کنيد! قطعاً تصور لذت بخشی نخواهد بود.
  خداوند متعال قدرت احساس درد را در تمامی اعضای بدن جز مغز انسان عيان و ملموس ساخته. با عنايت به بحث مطرح شده می توانيم به اين مهم دست يابيم که عدم استفاده صحيح از مغز، موجبات فرتوت شدن آن را فراهم کرده و به دليل ذات بی-دردش، نمی دانين که ديگر نمی توانيم به درستی تصميم گرفته و يا عمل کنيم.
  پس از مقدمه بالا، به جرأت بگويم که MBA و DBA همانند حرکات حساب شده و سنجيدهء فيزيوتراپی هستند که موجب می گردد تا مغز هيشه در بالاترين ضريب آمادگی خود قرار داشته باشد و يا در صورت بروز مشکل و صدمه ديدن با بالاترين ضريب اطمينان به روزهای آمادگی خود بازگردد.

  MBA و DBA اشخاص حقيقی را مخاطب قرار می دهد که دغدغه مهم مؤثر بودن را دارند، پس پيش شرط تحصيل در اين رشته ها رسيدن به بلوغ فکری در راستای دانسته ها و ندانسته هاست.
  روزگاری زمين، سرمايه بود، سپس کارخانه و کارخانه دار سرمايه و سرمايه دار بودن، عوامل قدرت و شاخص های موفقيت از منظر اجتماع در گذر زمان تغيير پيدا کرد تا رسيد به حال ما، عصر خرد. ثروتمند و قدرتمند امروز خردمندی است که توان استفاده از دانش، تکنولوژی، منابع انسانی، منابع مالی و سرمايه فکری خود و اطرافيانش را داشته باشد.

  اعتقاد بنده بر اين است که MBA ابزار خردمندان در کسب و کار است و DBA معرفت يک خردمند را تشکيل می-دهد، در MAB شاخص های تصميم گيری و چگونگی برقراری تعادل بين بايدها و نبايدهای هميشگی را آموختم تا در نهايت قادر باشم آنچه را که در قالب دانش تخصصی می دانم را بتوانيم به عرصه ظهور گذاشته و قدرت اندازه گيری آنها را در کليه سازمان داشته باشم. MBA باعث شد تا سازمان را به عنوان يک نظام کلی و واحد درک کنم همانند قلب، مغز، سيستم گوارش و.... که همگی انسان را می سازند و DBA معرفتی است که می بايستی درک کنيم، چرا که انسان با دانش صرف به نتيجه نرسيده است زيرا ذات دانش گذشته نگر بوده و ما اميد به فردار داريم و آن نيز از جنس آينده است. در DBA آموختم که من با انسان سروکار دارم و آنان اجتماع زندگی مرا تشکيل می دهند، اجتماعی که من در آن رشد خواهم کرد و فرزندانم نيز ... پس من مسئولم.
   

  چرا DBA و MBA بهار؟

  مدت ها ست که افتخار دارم تا در رکاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر رحيم فرضی پور باشم، پاره ای را به عنوان شاگرد و هم اکنون با افتخار خدمت گذاری در مجموعه معظم ايشان.
  جمله ای را دوستان بارها از بنده شنيده اند که (( آنچه اکنون دارم از بهار (دکتر فرضی پور) است و هر آنچه را که از دست دادم نيز به همان دليل است.))
  به MBA و DBA بهار ايمان دارم چرا که شاخص های کيفی بسياری را از جناب دکتر فرضی پور شنيده ام، ديده ام و آموخته-ام.
  بهاری شدم زيرا ذات تغيير (نوشدن) را قبول دارم و بر اين باورم هستم که موسسه آموزش عالی بهار بروی دانش پژوهانش و مدرسين خود سرمايه گذاری کرده است نه بر ارتباطات و فروش مدرک های مورد تأييد با عناوين متفاوت.

  باور دارم بهار مؤثر بودن را به من آموخت نه مطرح بودن را؛ باور دارم بهار مثبت بودن را به آموخت نه مطيع بودن را؛ باور دارم که شمردن را از بهار آموختم نه صرف کردن را و باور دارم بهار انديشيدن به مصلحت را به من آموخت نه صرفاً اصول مديريت را.

   

  دوره­های آموزشی

  • دوره ISO- 9001:2001
   • مؤسسه GQS  
  • دوره C.R.M مديريت ارتباط با مشتری
   • دانشکده مديريت دانشگاه تهران
  • Certificate of first international world managements forum- 2010
  • Certificate of MBA International word management international as Tehran University-  2010
  • Certificate of Business Training and Exclusive Recruitment Agency from Richard Denny Group- 2010
  • Certificate of training as lecture of Marketing Management from A.G.R institute-2010
  • Certificate of training as lecture of Human Recourse  from A.G.R institute-2011
  • Certificate of Post MBA from Lulea University of Technology , Iran 2012

  سوابق اجرائی و مهارتی:

  رديف

  نام سازمان / شرکت

  سمت

  1

  شرکت کانتکت ايران

  مسئول فروش کرج

  2

  شرکت الکترا

  ویزيتور

  مسئول کنترل موجودی­های بازار

  3

  شرکت صنايع چوب پونل

  مسئول آموزش پرسنل واحد فروش

  مدير بازاريابی

  مشاور عالی بازاريابی هئيت مديره

  4

  شرکت بيت آذين

  هماهنگ کننده فروش

  مشاور تبليغاتی

  5

  شرکت تکث گروه ايرانيان

  مدير بازاريابی

  مشاور بازاريابی

  6

  شرکت هوکا چوب مهر

  مشاور بازاريابی/ استراتژيک

  7

  نشريه سخن ملّت

  مشاور

  8

  شرکت ديوار سه بعدی

  مشاور بازاريابی و فروش

  9

  شرکت تندیس موکت 

  مشاور بازاريابی/ استراتژيک

  10

  شرکت طراحان پردازان کاسپين

  مدير اجرائی

  مشاور بازاريابی/IMC

  11

  شرکت جهان گسترش تجارت

  مشاور هئيت مديره

  12

  شرکت اکسين گسترش انرژی

  مدير عامل

  13

  شرکت آوندکيانپارس

  مشاور بازاريابی / IMC

  14

  شرکت تنديس آرا

  مشاور هئيت مديره

  15

  شرکت پتروتجهيز نيروانا

  مدير استراتژيک و توسعه بازار

  16

  شرکت Itahlil

  مشاور بازاريابی و استراتژيک

  17

  بانک آينده/ شرکت ايفاچی­کار

  ارزيابی رؤسا و معاونين شعب بانک/ مدير پروژه

  18

  کارگزاری بيمه تأمين زندگی فردا

  مشاور ارشد و عضو کميته مديريت

  19

  شرکت بازرگانی فيلاد

  مشاور استراتژيک و توسعه عملکرد

  20

  مؤسسه مطالعات و پژوهش­های اقتصاد ايرانيان

  عضو شورای سياست گذاری، مدرس

  21

  شرکت کیميا چسب ماهان

  مشاور بازاريابی و استراتژيک

  22

  شرکت پارتيه مظفريان

  مشاور استراتژيک و بازاريابی، IMC

  23

  گروه تشريفات کانسپت

  مشاور بازاريابی و برندينگ

  24

  گروه آتيه سازان بيمه سامان

  مشاور عالی هئيت مديره

  • مدرس درس­های بازاريابی ، تبليغات و پيشبرد فروش، IMC ،
  • مدرس مباحث مديريت استراتژيک
  • مدرس مباحث فروش و مذاکره فروش
  • مدرس مباحث برندينگ و ارزش برند.
  • مدرس مباحث بازاريابی عصبی
  • کارشناس مباحث بازاريابی، اصول فنون مذاکره و برندينگ در راديو اقتصاد صدا و سيما.
  • اجرای سمينارها و کارگاه­های آموزشی در حوزه تفکر بازاريابی، IMC ، خلق و طراحی مدل کسب و کار و تکنيک­های مديريت اثر بخش.
  • عضو اصلی هئيت موسس دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی بهار

  ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آموزشی:

  • تأثير رعايت مسئوليت اجتماعی بر سناريوی بازاريابی شرکت­های ساختمانی.
  • تعريف ارتباط بازاريابی عصبی و اخلاق
  • انجام تحقيقات در حوزه بازاريابی احساسی و تأثير گذاشتن آن بر p4
  • مدرس مباحث بازاريابی، تبليغات، فروش و پيشبرد فروش در موسسه آموزش عالی بهار.
  • مدرس مباحث بازاريابی در روزنامه دنيای اقتصادی
  • مدرس مباحث بازاريابی، تبليغات و برندينگ در مجتمع فنی تهران (شعبه انقلاب).
  • مدرس مباحث بازاريابی، تبليغات و پيشبرد فروش، استراتژيک و برندينگ و طراحی مدل کسب و کار در مؤسسه مطالعات و پژوهش­های اقتصاد ايرانيان.
  • مدرس مباحث مديريت اثربخش در شرکت نفت (پالايش و پخش).

-