پروفسور مهدی الوانی

پروفسور مهدی الوانی

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا
دروس ارائه سرفصل های :
 • مسئولیت اجتماعی و تصمیم گیری
 • مسئولیت اجتماعی

   مصاحبه با دکتر الوانی

  مصاحبه با پروفسور سید مهدی الوانی درباره MBA و DBA بهــار و نقش آنها در جامعه
  سید مهدی الوانی : یادمان باشد " بهــار" با شکفتن گل ها آغاز می شود و بهار به امید شکوفائی ذهن های مخاطبان خود این راه را آغاز کرده و این رسم بهاری رابر گزیده است، شماهم در بهاری شدن همراه ما باشید.

  DBA و MBA از نگاه پروفسور الوانـی :

  در آغاز شکل گیری دوره های دانشگاهی مدیریت، جنبه تئوریک و فلسفی مانند سایر رشته های دانشگاهی بر موضوعات و مباحث مدیریت غلبه داشت و دورها ی عالی این رشته به دوره ها ی فلسفی ( PhD ) نامیده شدند. اما به تدریج با نیاز به کاربردی بودن مباحث مدیریت و انتظار متقاضیان از دوره ها که به آنان ابزار های عملی را ارائه دهد، دوره هایی طراحی شدند که به آن ها MBA و DBA نام نهادند. اولین دوره MBAسال 1908 میلادی در هاروارد Harvardاجرا شد و سپس دانشگاه های دیگر به اجرای این دوره پرداختند. دوره های DBA نیز در ادامه دوره های MBA و با هدف ارائه مطالب کاربردی تخصصی تر به صورت دوره های عالی حرفه ای مدیریت طراحی و به اجرا در آمدند.بنابراین DBA دوره دکترای حرفه ای مدیریت است که می­کوشد تا با نگاهی عمیق تر به مبانی مباحث مدیریت، مدیران را در عرصه های اجرا، تحقیق و مشاوره توانمند و کارآمد سازد.

  اهمیت و ضرورت دورهDBA و MBAاز نگاه پروفسور الوانـی:

  در سرزمین ایران که خداوند کمال سرمایه های انسانی و طبیعی را در آن به ودیعه نهاده است، باید بهترین نتایج ازاین مواهب برای همگان حاصل شود. اما اگر چنین نیست باید بپذیریم که در اداره این منابع و ذخایر یعنی " مدیریت "ضعف داریم و در اینجاست که ضرورت و اهمیت آموزش دوره های مدیریت و بویژه دوره هایی که جهت گیری اجرایی و کاربردی دارند، محسوس می شود.

  چرا DBA و MBA بهــار؟

  اما چراDBA و MBAبهار؛ واضح است چون در بهار تلاش همه دست اندرکاران ارائه بهترین هاست. بهار کوشیده است ، بهترین مدرسان، بهترین منابع، بهترین شیوه ها را برای آموزش مخاطبان خود به کار گیرد و در فضائی آکنده از صمیمیت و احترام، ضمن داشتن معیارهای علمی و انضباط آموزشی، دوره های مدیریت را با کیفیت بالا ارائه نماید. بهار با اتکاء به اصل بهبود مستمر و نوشدن دائم، به دستاورد های کنونی بسنده نکرده است و همواره تلاش در بهتر شدن دارد و مسلما همراهی و یاری شما در این راه برای ما مغتنم است.
  یادمان باشد " بهــار" با شکفتن گل ها آغاز می شود و بهار به امید شکوفائی ذهن های مخاطبان خود این راه را آغاز کرده و این رسم بهاری رابر گزیده است، شماهم در بهاری شدن همراه ما باشید.

  تأثیر DBA و MBA بر روی کسب و کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  دانش مدیریت را می توان به 2 دسته دانش نظری و دانش عملی یا کاربردی تقسیم نمود. دانشگاه ها و مراکز آکادمیک بیشتر اهتمام خود را در زمینه دانش نظری و تئوریک مدیریت صرف می نمایند و دانش کاربردی در مجموعه دروس آنها جایگاهی در خور ندارد.
  مراکز علمی کاربردی برای پرکردن این­خلاءکه نیاز اغلب سازمان هاست دوره های اجرایی عملی و کاربردی را طراحی و ارائه می نمایند.موسسه بهار بدین منظور دوره DBA و MBA را با گرایش کاربردی و اجرائی طراحی و با موفقیت اجرا نموده است. این دوره ها با نیازهای مدیرانی که منصب مدیریت دارندامارشته تحصیلی آن ها مدیریت نمی باشد سازگار شده و حاوی دروسی کاربردی است. مدیران و کارشناسان در این دوره ها به مهارت ها و توانائی‌های مدیریتی در عرصه عمل احاطه پیدا می کنند و بدون آنکه مبانی فلسفی نظریات مدیریت را موضوع مباحث درسی قرار دهند بر جنبه های عملی و رفع مشکلات مبتلا به جنبه سازمانی تمرکز پیدا می کنند حل مسائل مدیریت ارتقاء مهارت های منابع انسانی، توجه به مسئولیت ارزش های حاکم بر جامعه اساس و بنیان برنامه های این دوره ها می‌ باشند.


  ویژگی دیگر دوره‌های DBA و MBA کوتاه بودن زمان اجرای آن هاست که با مقتضیات زمانی مدیران و کارشناسان مشغول به کار هماهنگی بیشتری دارد. این دوره ها به صورت 1 ساله و 2 ساله برنامه ریزی شده اند و می توانند در برنامه های استراتژیک توسعه مدیریت به سرعت تحولی را در بدنه مدیریتی کشور به وجود آورند و گامی در جهت تحقق سیاست های عملی نظام اداری کشور باشند.
  به طور کلی دوره های کاربردی، ترجمان دانش نظری بصورت برنامه های عملیاتی اجرائی است که در واقع تحقق عینی دانش نظری در عرصه عمل و ظهور و بروز تئوری هادر دنیای واقعی می باشد و امری است که باور، بهره گیری از دانش در سازمان را ایجاد می کند.

  امروزه دانش ، تاریخ مصرف دارد.
  برگرفته از سخنرانی پروفسور سيد مهدي الواني ( مدير گروه دوره DBA بهــار ) در مراسم فارغ التحصیلی DBA
  پدر علم مدیریت ایران، عصر حاضر را دوران پیچیدگی و آشوبناکی ارزیابی کرد و گفت: " دانش هم مانند ساير فرآورده هـاي عصر امروز، تاریخ مصرف پیدا کرده است.بنابراین آنچه امروز می آموزیم دیگر برای آينده مفيد نيست"

  دکتر سید مهدی الوانی،در مراسم فارغ التحصیلی دوره های مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد بهــار با تشریح ویژگی هـای دوران تازه مدیریتی جهان تصریح کرد:"عصر حاضر،عصر پیچیدگی و آشوبناکی است و یکی ازویژگی های مدیریت دراین دوره اینست که دانشگران جای کارگران را گرفته اند."

   

  دکتـر الـوانـی با اشاره به سپری شدن دوره ای که در آن کارگران صرفا با زور بـازو پیشرفت می کردند افزود: "امروز دانش کارگران و قدرتی که علم برایشان می سـازد قدرت و توانمندی اصلی کارگران محسوب می شـود."
  وی افزود:"امـروز بـدون دانش کاری پیش نمی رود."مدیر دوره های مدیریت عالی کسب و کار (DBA)موسسه آموزش عالی آزاد بهـار با ذکر مثالی از دانش رایانه ای عصر جدید تاکید کرد: " در دوران حاضر کسانی موفقند که از دانش روز بهره منـد شوند. بنابراین علـم امروز برای فردا مفید نیست."


  " شما می بینید در این بحثهای مربوط به کامپیوتر ، امروز شما با یک شیوه ای آشنا می شوید ، 1 ماه ، 2 ماه ، 3 ماه بعد می بینیـد یک شیوه ی جدیدی آمده است ، بنابراین علم امروز ما برای فردا مفید نیست . دائماً باید بیاموزیم "
  ایشان افزودند :

  "من خوشحالم که شما بهاری هستید ، بهار هم یعنی نو شدن دائم ، انسان باید در بهار دائمـاً نـو بشود و آن رنسانس دائماً اتفاق بیافتد."

   مصاحبه با دکتر تهرانی

  تأثیر MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  از آنجایی که در رشته های مختلف تحصیلی بر تخصص علمی رشته مربوطه توجه دارند اما در عمل فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیره در محیط های عملیاتی خود نیاز به مهارتهای مدیریتی دارند. رشته MBA توانـایی و مهارتهای لازم مدیریتی را برای مدیران فراهم می سـازد تا بتواننـد شرایـط مناسب تری را برای استفاده از تخصص های خود ایجاد کنند تا زمینـه های جدید شغلی و پیشرفت اجتماعی برای آنها فراهم شود .

   

  چرا DBA و MBA بهار؟

  نکته قابل توجه موسسه آموزش عالی آزاد بهار طی بیش از یک دهه فعالیتی که داشته است این بوده که به مسائل علمی توجه خاص داشته است و نوع نگرش این مجموعه و مدیریت این مجموعه کاملا متفاوت است و صرفا نگاه کسب و کار( Business ) نیست و بلکه آموزش علمی و به روز مدیریت در جهت رشد و توسعه مدیران و کسانیکه می خواهند در فرایند کسب وکار خود مسائل نوین مدیریت را فرا گیرند بوده است .

-