مهندس محمدرضا نجفی

مهندس محمدرضا نجفی

دروس ارائه سرفصل های :
  • کارآفرینی و خلاقیت و نواوری در بیمه
    -
    -
-