دکتر داریوش سنقری

دکتر داریوش سنقری

دروس ارائه سرفصل های :
 • کارگاه رفتار شناسی مشتریان

  -

  سوابق:

  • 72-73               کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت طبیب ابزار تهران
  • 78-79               کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت نیکو شریان
  • 79-82               کارشناس فروش و بازاریابی محصولات شرکت فن آوری آزمایشگاهی
  • 82-87               کارشناس تخصصی فروش محصولات سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی زینمس شرکت فن آوری آزمایشگاهی
  • 87-88               مدیرعامل و سهامدار شرکت پیشگامان ماورای تصویر
  • 88-94               مدیر فروش شرکت پایون پرتو
  • 94 تا کنون          مشاور مدیرعامل در زمینه منابع انسانی و استراتژی‌های بازاریابی شرکت درمان یاب سلامت
  • 95 تا کنون          مشاور منابع انسانی و  استخدام و جذب شرکت تهران جراح امروز
  • 94                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی  MBTIبرای تیم بازاریابی و فروش شرکت پایون پرتو 
  • 94                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فروش شرکت درمان یاب سلامت 
  • 94                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فارمارپ گلدن لایف شرکت درمان یاب دارو 
  • 94                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم فروش شرکت درمان یاب پخش آریا 
  • 94                   برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فروش شرکت آرتمیس 
  • 95                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فروش شرکت مهرکام تجهیز 
  • 95                    برگزاری سری دوره های رفتار شناسی DISC برای تیم بازاریابی و فروش شرکت درمان یاب سلامت 
  • 95                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فروش شرکت ارکان آرا تجارت البرز
  • 95                    برگزاری سری دوره های رفتار شناسی DISC برای تیم بازاریابی و فروش شرکت ارکان تجارت آرا البرز 
  • 95                    برگزاری سری دوره های اصول و فنون مذاکره  برای بازاریابی و فروش شرکت ارکان تجارت آرا البرز 
  • 95                    برگزاری سری دوره های شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم فنی و خدمات پس ار فروش شرکت تولید ابزار سهند
  • 96                    برگزاری 2 دوره شخصیت‌شناسی MBTI برای تیم بازاریابی و فروش هولدینگ درمان یاب 
  • 96                    برگزاری 3 دوره کلاس روان تحلیل یونگ و شخصیت شناسی MBTI  در موسسه روانشناسی نیک اندیشان   
  • 96                   برگزاری 2دوره شخصیت‌شناسی MBTI و رفتارشناسی DISC در موسسه بهار با همکاری گروه تست و تایپ   
  • 96                   برگزاری 2دوره های شخصیت‌شناسی MBTI  و رفتارشناسی DISC برای تیم فروش و فنی شرکت بدر الکتریک

   

  کتاب ها:

  • جذب نیروی انسانی کارآمد با هنر شخصیت‌شناسی –انتشارت کلید آموزش-1396

   

  مقالات:

  • سلسله مقالات دو ماهانه "بررسی وضعیت منابع انسانی در صنعت سلامت تجهیزات پزشکی و دارو" در دوماهنامه فن آوری سلامت

   

  مهارتها:

  • برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه شخصیت شناسی به روش MBTI
  • برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه رفتار شناسی به روش DISC
  • برگزاری دوره های و کارگاه تخصصی آموزشی برای مدیران ارشد سازمانها در زمینه استخدام و جذب نیرو بر اساس ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
  • برگزاری دوره و کارگاه تخصصی در زمینه آموزش استراتژیهای بازاریابی و فروش تخصصی برای شرکتهای تجهیزات پزشکی

   

  کارگاه ها:

  • کارگاه شخصیت شناسی به روش MBTI برای عموم
  • کارگاه رفتار شناسی به روش DISC برای عموم
  • کارگاه روش استخدام نیروی انسانی با متد شخصیت شناسی MBTI
  • کارگاه روش و تحلیل مذاکرات با متد شخصیت شناسی MBTI
  • کارگاه روش تحلیل رفتار مشتری و نحوه برخورد برای نیروهای فروش به روش شخصیت شناسی MBTI
  • کارگاه روش تحلیل رفتار مشتری و نحوه برخورد برای نیروهای فروش به روش رفتارشناسی DISC
  • کارگاه روان تحلیلی یونگ
  • کارگاه آموزش کهن الگوهای زنان و مردان شنیدا بولن و کاربرد آن در پروسه جذب و استخدام منابع انسانی
  • کارگاه آموزشی کهن الگوهای دوازه گانه سفر قهرمان درونی و کاربرد آن در پرسنال برندینگ
  • کارگاه آموزشی کهن الگوهای زنان و مردان و الگوهای دوازه گانه سفر قهرمان درونی و کاربرد آن در فروش و بازاریابی
  • کارگاه آموزشی کهن الگوهای زنان و مردان شنیدا بولن برای عموم
  • کارگاه آموزشی کهن الگوهای دوازده گانه سفر قهرمان درونی برای عموم
  • کارگاه آموزشی بررسی اختلالات شخصیتی براساس روش DSM-V و کاربرد آن در مباحث سازمانی و استخدام نیروها
-