پروفسور رضا تهرانی

پروفسور رضا تهرانی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
دروس ارائه سرفصل های :
 • مدیریت پیشرفته سرمایه گذاری و بورس

   مصاحبه با دکتر تهرانی

  تأثیر MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  از آنجایی که در رشته های مختلف تحصیلی بر تخصص علمی رشته مربوطه توجه دارند اما در عمل فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیره در محیط های عملیاتی خود نیاز به مهارتهای مدیریتی دارند. رشته MBA توانـایی و مهارتهای لازم مدیریتی را برای مدیران فراهم می سـازد تا بتواننـد شرایـط مناسب تری را برای استفاده از تخصص های خود ایجاد کنند تا زمینـه های جدید شغلی و پیشرفت اجتماعی برای آنها فراهم شود .

   

  چرا DBA و MBA بهار؟

  نکته قابل توجه موسسه آموزش عالی آزاد بهار طی بیش از یک دهه فعالیتی که داشته است این بوده که به مسائل علمی توجه خاص داشته است و نوع نگرش این مجموعه و مدیریت این مجموعه کاملا متفاوت است و صرفا نگاه کسب و کار( Business ) نیست و بلکه آموزش علمی و به روز مدیریت در جهت رشد و توسعه مدیران و کسانیکه می خواهند در فرایند کسب وکار خود مسائل نوین مدیریت را فرا گیرند بوده است .

  Dr. Reza Tehrani - Financial management

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران                                                                                               

  مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران                                                     

  تدریس در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه¬های کشور                                                                   

  تدریس در دوره¬های professional MBA مؤسسه آموزش عالی آزاد بهار                                

   

  سوابق پژوهشی و تألیفات

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( انتشارات نگاه دانش )

  کتاب مدیریت مالی  (انتشارات نگاه دانش )

  کتاب مدیریت بحران (انتشارات نگاه دانش )

  کتاب تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي ( نگاه دانش )

  ارزیابی ریسک سیستماتیک ( مجله تحقیقات مالی )

  سیستم اعتباری ( نشریه علمی )

  سردبير دوفصلنامه تحقيقات مالي ( صاحب امتياز دانشكده مديريت دانشگاه تهران )

-