دکتر محمد اصولیان

دکتر محمد اصولیان

دکتری مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی

  -

        
  Dr. Mohammad Osoolyan -  Investment Management and Financial

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  دکتری مدیریت مالی – دانشگاه شهید بهشتی  – سال1391

  فوق لیسانس مدیریت مالی - دانشگاه تهران - سال1384

  کارشناسی مدیریت بازرگانی – دانشگاه  لرستان ،سال 1380

   

  سوابق اجرایی و مهارتی

  کارگزاری بورس بیمه ایران از 1384 تا 1385 -کارشناس ارزیابی سهام – ارزیابی سهام

  شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران 1385 تا 1386  مدیر عامل – احیاء و راه اندازی شرکت

  کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران – 1386 – مشاور مدیر عامل – کلیه امور شرکت

  کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران -1387 تا 1388 – مدیر آموزش ، تحقیق و توسعه – آموزش عمومی و اختصاصی ، سبد گردانی

  کارگزاری رضوی -  1389 تا 1390 – قائم مقام مدیر عامل – کلیه امور شرکت

  سازمان خصوصی سازی – 1388 تا 1390 – مشاور معاون – نظارت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده و ..

  کارگزاری بورس بیمه ایران – 1390 تا کنون – مدیر عامل – امور اجرایی شرکت

   

  سوابق پژوهشی

  پروژه تحقیقاتی – تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از مدل EFQM در سال 1388

  پروژه تحقیقاتی – تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های مشمول واگذاری در سال 1389

  تألیف مقاله ( مجلات – سایر ) طراحی مدل مفهومی برای انتقال تکنولوژی ( فصلنامه مدیریت فرهنگی)

  تألیف مقاله  ( مجلات – سایر ) آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 80تا 89

  پروژه تحقیقاتی – رابطه متغیر های کلان اقتصادی با شاخص قیمت صنایع پذیرفته شده در بورس تهران

   

  تألیف مقلات ( مجلات ISI )

  WE MGT systems by mix approach based on sustainable BSC in oil and Gas

   

   

-