دکتر محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی

دروس ارائه سرفصل های :
  • مدیریت استراتژیک
  • اجرا و کنترل استراتژی ها
  • تفکر استراتژیک
  • استراتژی پیشرفته و مدل کسب و کار
  • Marketing Plan
    -
    -
-