دکتر حمیدرضا جعفری

دکتر حمیدرضا جعفری

دروس ارائه سرفصل های :
 • زنجیره تامین سالم دارو

  -

  تحصیلات :

  • دکترای حرفه ای پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
  • مدیریت استراتژیک بازاریابی MBA ، سازمان مدیریت صنعتی
  • MBA یکساله با گرایش بازاریابی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

   

  سوابق تدریس:

  • مشاور کسب و کار و بازاریابی در صنایع دارویی
  • مدرس مهمان در سازمان مدیریت صنعتی ، تدوین برنامه کسب و کار
  • مدرس مهمان در مدرسه عالی کسب و کار بهار در دوره های Pharma MBA ، مبانی بازاریابی در صنایع دارویی و تدوین برنامه کسب و کار و بازاریابی
  • مدرس مهمان در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ، دوره Pharma MBA ، مبانی بازاریابی در صنایع دارویی ، تدوین برنامه کسب و کار و بازاریابی
  • مدرس مهمان ، دوره مهارتهای رهبری ، شرکت خدمات آموزشی و مشاوره منابع انسانی نیلارود

   

  سوابق اجرایی:

  • سابقه 11 سال فعالیت حرفه ای در صنایع دارویی :
   • شرکت روژین دارو ( نماینده کمپانی های مرک ، جنزایم ، سرویه ، تاکدا ، نیوبریج فارما ، فرر ، سوبی ) در سمت مدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کار
   • دفتر نمایندگی شرکت نوارتیس فارما سرویسز در سمتهای مدیریت بازاریابی و فروش ، مدیریت فروش ، سرپرست فروش و متخصص محصول
   • شرکت جهان بهبود واحد ابوت دارویی در سمت های سرپرست فروش ، متخصص محصول و نماینده علمی

-