استاد هادی افشاری

استاد هادی افشاری

دروس ارائه سرفصل های :
  • طرح کسب و کار (Business Plan)
  • کارآفرینی در کسب و کار
  • بیزینس پلن

    -

    -

-