دکتر امیرعلی شیرازی

دکتر امیرعلی شیرازی

دروس ارائه سرفصل های :
 • زنجیره تامین سالم دارو

  -

  سوابق تحصیلی:

  • دکترای طب از دانشگاه ملی لووف
  • فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پرشکی ایران
  • دوره تخصصی بازاریابی و مدیریت اقتصاد دارو از انستیتو مدیریت king’s لندن

   

  سوابق تدریس:

  • تدریس  دوره مدیریت فروش  در بیش از 50  شرکت خصوصی  و دولتی
  • تربیت ویزیتور پخش (در شرکت های توزیع دارویی)
  • بازاریابی دارویی
  • اصول قیمت گذاری در بازار دارو
  • اصول و مبانی مشتری مداری
  • اصول و مبانیR&D در حوزه دارو
  • دوره آشنایی با اصول GMP در صنایع دارویی
  • اصول و مبانی مدیریت زمان در حوزه دارو کشور
  • دوره آموزشی بازاریاب موفق
  • دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای
  • دوره آموزشی در حوزه سلامت و بهداشت روانی
  • دوره مدیریت فروش در شرکتهای پخش و داروئی(به پخش،رازک ،دارو درمان پارس ،ممتاز ،مای ....)
  • دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره
  • دوره آموزشی مشتری شناسی (در بازار آرایشی و بهداشتی)

   

  سوابق تحقیقاتی:

  • همکاری در پروژه تحقیقاتی میدانی محصولات دارویی (بیش از 20 دوره)
  • همکاری در پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه عوامل پیشبرد فروش در بازار دارویی کشور (3دوره )
  • چاپ بیش از چند مقاله در نشریات تخصصی پرشکی در خصوص مدیریت بازاریابی دارو در کشور

   

  سوابق اجرایی:

  مشاوره و  مدیریت بازاریابی در حوزه R&D و B&Dدر شرکت های دارویی وپخش از قبیل:

  • بهداشت کار
  • حامیران
  • داروساز ثامن
  • پوراطب
  • گل دارو
  • پایدار توسعه بیستون
  • داروسازی دکتر جهانگیر (پرمون)
  • سورن تک توس
  • سجاد دارو
  • گروه بین المللی آگاهان
  • شرکت ورسک
  • شرکت آریا پارس هونام عرش
  • شرکت پخش به پخش
  • داروسازی شفا فارمد
  • آیریانیک

-