استاد امیر تجریشی

استاد امیر تجریشی

دکتری مدیریت مالی- دانشگاه علامه طباطبایی

   مصاحبه با دکتر امیر تجریشی

  تأثیر MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

  نیاز اولیه برای دوره MBA از آنجا شکل گرفت که افـراد متخصص در سازمانـها برای ارتقای شغلی نیاز به کسب مهارتهای اجرایی و مدیـریتی داشتند . این افراد بر اساس مطالبی که فرا گرفته بودنـد ، توانستند نتـایج بهتـری نسبت به همتایانی که دوره های مشـابه را طـی نکرده بودند ، کسب کننــد . به این ترتیب به مرور زمان تقاضا برای اینگونه دوره ها فزونی یافت .درنتیجه در حال حاضر، افرادی که مـوفـق به کسب گواهی نامـه های MBA می شوند نه تنهـا دانش مـورد نیاز برای سر آمـدکردن سازمانهایشان را به دست می آورنـد بلکـه شور و اشتیاقشان را بـه پیشرفت و تغییر پیشاپیش اثبـات کرده اند.

  Dr. Amir Tajrishi  - Business plan /Finance/Investment

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  دکترا-  مدیریت مالی - دانشگاه علامه طباطبایی - در حال تحصیل

  کارشناسی ارشد - Finance -  London University (CASS Business School) -   Merit(Top10%)   

  کارشناسی ارشد-  MBA  -  دانشگاه صنعتی شریف

  کارشناسی -  مهندسی صنایع -   دانشگاه صنعتی شریف

  بانک ملت – (1391- تاکنون ) – مدیر توسعه محصولات سرمایه گذاری – تعریف محصولات سرمایه گذاری برای مشتریان بانکداری اختصاصی ، شناسایی شرکت های خدمت رسان ، اولویت بندی ، و انتخاب نهایی برای همکاری با بانک ؛ توسعه درون سازمانی محصولات

  سرمایه گذاری

  شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی- ( 1390- 1391 ) – مشاور مدیر عامل – مذاکره ، تعریف ، برنامه ریزی ، و راهبری پروژه ها از جمله راهبری پروژه چند منظوره گدوک در راستای طراحی و برنامه ریزی تامین سرمایه ، برنامه ریزی مذاکره با انجمن پزشکان ، طراحی و اجرای Roadshow های فروش واحد های مسکونی

  شرکت توسعه سیاحان – سرزمین ایرانیان ( TSI ) – (1389- 1391 ) – قائم مقام معاونت توسعه پروژه ها – علاوه بر مسئولیت های اجرایی واحد تامین سرمایه ، به عنوان قائم مقام معاونت توسعه پروژه ها ، مسئولیت برنامه ریزی و همسو سازی برای واحد های زیر مجموعه معاوت شامل تامین سرمایه ، فروش ، مشارکت ، بازاریابی ، توسعه ایده و نمایندگی معاونت در کمیته راهبری مجموعه ( پرسنل معاوت در حدود 40 نفر می باشند . )

  مدیر واحد تامین سرمایه – ارزشگذاری پروژه سرزمین ایرانیان شامل 24 شرکت ، و 58 پروژه به ارزش 860 میلیلرد تومان ، تدوین طرح جامع تامین مالی پروژه شامل توسعه مدل های مالی و سناریو سازی تامین سرمایه در حوزه مشارکتی ، اعتباری ، و ترکیبی شامل توسعه مدل شرکت زیر ساخت ، فینانس بین المللی ، وام های بانکی ، و برنامه ریزی سایر ابزار های تامین سرمایه شامل صندوق های زمین و ساختمان ، لیزینگ ، لیزبک ، انتشار اوراق مشارکت ، صکوک ، انجام مذاکرات با شرکت های سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری بانک ملت ، کیسون ، بلند پایه ، گوپله ، سپیدان و ...

  شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان CIDCO ( سال 84- 87 ) – مسئول واحد تحلیل گری مالی – ارزش گذاری شرکت ها برای خرید با فروش ( نمونه : ارزشگذاری شرکت سیمان فیروزکوه که منجر به سرمایه گگذاری 520 میلیارد ریالی شرکت شد .) طراحی و اجرای سیستم تحلیل و ممیزی مالی یکپارچۀ شرکت های تابعه ( شامل تحلیل صورت های مالی ، مدل سازی و پیش بینی مالی ، ارزش گذاری ) ، طراحی و اجرای سیستم پایش و پیش بینی بورس ، ارزیابی و توسعۀ مدل کسب وکار .

  مسئول پروژۀ برنامه ریزی استراتژیک – طراحی و اجرای استراتژی هولدینگ ؛ طراحی فرآیند ، اجرا ، و تدوین روش های خلف ارزش هولدینگ در شرکت های تابعه ؛ طراحی و اجرای مکانیزم ممیزی یکپارچۀ شرکت های تابعه، شامل

  ممیزی مالی ، بازار ، فرآیند ، سیستم ها و زیر ساخت ها ، بررسی صنعت و چشم انداز اقتصادی ، بررسی ورود سیمان به بورس کالا و استراتژی قیمت گذاری سیمان در بازار آزاد ، نکاشت فرآیند های شرکت ، گزارش هیات مدیره به مجمع شرکت .

  دستیار مدیر عامل – تهیه ی گزارش های تحلیلی مورد نیاز در حوزه مالی و اقتصادی مانند عملکرد بورس ، تحلیل روندهای اقتصادی ، تهیۀ پروفایل شرکت ، تهیه و تدوین اطلاعات مذاکره های ادغام های بین المللی (International Joint Ventures )

  شرکت مشاورۀ مدیریت رولند برگر آلمان – (Roland Berger Consulting Co) – 1383 – کارشناس پروژه – هدف پروژه : ساختار دهی مجدد شرکت ملی پتروشیمی ایران – فعالیت اصلی : تطبیق متدلوژی کلان شرکت رولند برگر با شرکت ملی پتروشیمی ایران ، اجرای متدلوژی ، و جمع بندی پروژه های بهبود – ممیزی 8 شرکت از شرکت های تابعۀ شرکت ملی پتروشیمی ایران ، از دیدگاه های مالی ، ساختار و فرآیندها ، سیستم ها و فن آوری اطلاعات

  شرکت مشاورۀ مدیریت دیلویت اتریش – (Deloitte Consultingco ) -1383 – کارشناس پروژه – هدف پروژه – طراحی و اجرای فرآیند بهبود مستمر پروژه های شرکت ملی پتروشیمی ایران – فعالیت اصلی : ممیزی پروژه های شرکت ملی پتروشیمی ایران بر مبنای PMBOK و IPMA ؛ و طراحی و توسعۀ فرآیند بهبود مستمر

  صندوق سرمایه گذاری پارسیانا - ( 1384-1381 ) – مدیر اجرایی – توسعه صندوق مشترک ( Mutual Fund ) برای دانشجویان دانشکدۀ مدیریت اقتصاد ؛ و مدیر اجرایی صندوق

  شرکت مشاوره مدیریت شایان تدبیر – ( 1379-1382 ) – کارشناس ارشد – پروژه برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی مالی و عملکرد سازمان و تییه طرح بهبود جامع شرکت کلینیک ساختمانی ایران ، - کارشناس ارشد – پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت آداپت (توسعه فناوری صنایع خودرو ) – کارشناس – پروژه ارزیابی عملکرد مالی و فرآیند های سازمانی شرکت مهندسی ایمانتک

   

  سوابق پژوهشی و تألیفات

  مدیر پروژه محقق ، و مدرس – مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف – انجام مصاحبه با کار آفرینان موفق ایرانی و توسعه مدل بومی ویژگی های فردی ایشان – برگزاری کارگاه های طرح کسب و کار ( Business Plan )

  موسسه آموزش عالی IDM دانشگاه تهران – در دوره مدیریت مالی برای دانشجویان MBA – سمینار ها و کارگاه های تامین سرمایه عمومی و تخصصی ( ساخت و ساز )

  مدرس – موسسه آموزش عالی آزاد بهار – سمینار های مقدماتی حسابداری و مالی برای دانشجویان MBA – دوره مدیریت مالی برای دانشجویان MBA – دوره مدل سازی مالی ( Financial Modeling ) برای گرایش Finance – کارگاه و دوره طرح های کسب وکار برای دانشجویان MBA ( Business Plan )

  موسسه آموزش عالی سریرا – آریانا – دوره مدیریت مالی برای دانشجویان MBA – مدرس دوره آموزش مطالب CFA Level1

  شرکت ها – برگزاری کارگاه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، برنامه ریزی استراتژیک ، و برنامۀ طرح کسب و کار برای شرکت های : کاله ، آذر خاک ، کیلا ، بهپاک ، و ...

  نو آوران ابن سینا – دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری ، عضو تیم مدرس ، مرکز نو آوران ابن سینا ( 1378 )

  دستیار آموزشی – دانشگاه شریف – تحلیل دینامیک کسب و کار ( Business Dynamics ) – برای دانشجویان کارشناسی ارشد – استاد درس : دکتر مشایخی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ، ( 1382-83 )

  دانشگاه شریف – تحلیل دینامیک سیستم ها ( System Dynamics ) – استاد درس : دکتر علینقی مشایخی- دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، (1381-1383 )

  دانشگاه شریف – سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS ) – مدرس نرم افزار Select و آشنایی با متدولوژی- SSADM – استاد درس : دکتر خالصی زاده – دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، (1379 )

   

  سوابق اجرایی و مشاوره در برگزاری همایش .کنفرانس . و سمینار

  مشاور دبیر کنفرانس –  چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مالی ، برگزار کننده : دانشکده مالی دانشگاه تهران (1383-1384 )

  دبیر جشنواره –  اولین جشنواره کار آفرینی ایران ، دانشگاه صنعتی شریف ، برگزار کننده : مرکز کار آفرینی شریف (1380 )

  عضو کمیتۀ مرکزی –  نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، برگزار کننده : انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران (1379 )

  مشاور تیم اجرایی –  دومین گردهمایی مدیران کیفیت صنایع ایران ، برگزار کننده : انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران (1379 )

  دبیر اجرایی کنفرانس –  اولین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت ، برگزار کننده : انجمن مهندسی صنایع ایران و مجله صنایع شریف      ( 1378 )

  عضو شورای مدیران –  عضو شورای مدیران و مدیر گروه سمینارهای مجله صنایع دانشگاه صنعتی شریف (1377- 1379 )

  مسئول برنامه ریزی – ششمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ، مسئول برنامه ریزی پشتیبانی ( 1377 )

   

  توانمندی های فردی

  مهارت های حرفه ای – تدریس و مدیریت کلاس های MBA ، برنامه ریزی ، سازمان دهی ، حل مساله ، هدایت تیم ، گزارش نویسی حرفه ای ، تدوین Business Plan و  Feasibility Study ، توانایی انجام کار گروهی ، مدیریت گروه های کاری

  مهارت های زبان- بسیار خوب درس خواندن و درک مطلب ، ( اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه انگلیسی زبان ، و فعالیت و تعامل در محیط های کاری و آموزشی بین المللی شامل انگلیس ، آلمان ، اتریش ، و سوئیس )

   

  گواهینامه ها و دوره های حرفه ای

  CFA LEVEI 1Candidate Expected Dec 2012   

  Marketing Management Mediterranean Institute Of Management Cyprus 2008

  Elective Cass Business School London University Courses: Mergers and Acquisitions Project Finance IsIamic Finance Financial Modeling Corporate Governance

  گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه  - سازمان بورس و اوراق بهادار

  گواهینامه نمایندگی 2 کارگزار بورس ( اصول مقدماتی و تامین مالی ) – سازمان بورس و اوراق بهادار

  گارگاه آموزشی Real Option – Andromeda Consulting Co Instructor: Prof.Cullico

  کارگاه آموزشی Merger and Acquisition – Andromeda Consulting Co Instructor: : Prof.Cullico     

  کارگاه آموزشی Private Equity -  Andromeda Consulting Co Instructor: : Prof.Cullico         

  دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار – دانشگاه تهران

  دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی دانشگاه تهران -  دانشگاه تهران

  دوره آموزشی مدیریت پروژه IPMA – PIDEMCO

   

  مقالات و سخنرانیها

  Navid Ghaffarzadegan Amir T.Tajrishi.2010 .Economic Transition Management in a Commodity Market: The Case of the Iranian Cement Industry System Dynamics Review 26( 2) :139-161

  (Impact factor=1/41)

  This paper represents recommended policies for the Iranian Cement Industry which deals with an economic transition to market economy. Building on commodity model I Iiterature we develop a cement price model and tailor

  t for testing different economic transition policies. Experimenting with the model we suggest a specific transition policy which starts from drastic rise (s) in price before leaving the price before leaving the price up to the market.

  xecutive side of mentioned article was presented to parliament Ministry of Industry Ministry of Trade and finally was used as basis for cement pricing. (Simulation Model in Vensim)

  The first version of this paper was presented in the International System Dynamics Conference Boston 2007

  تجریشی ، امیر ؛ لشگر بلوکی ، مجتبی ؛ جانمایی الگو برداری در ره نگاشت سر آمدی سازمانی(سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی – تهران 85 )

  تجریشی ، امیر ؛ لشگر بلوکی ، مجتبی ؛ مدل ترکیبی دستیابی به سر آمدی سازمانی ( کنفرانس بین المللی مدیریت –  تهران 82

  تجریشی ، امیر ؛ فیض بخش ، علیرضا ؛ امینی نژاد ، اهداف برنامه های توسعه کار آفرینی و کسب و کارهای کوچک ، فصلنامه سیاست علمی و پژو هشی رهیافت ، شماره 29 بهار 1382 ، صفحات 43 تا 48

  تجریشی ، امیر ؛ فیض بخش ، علیرضا ؛ امینی نژاد ، رژا ؛ بررسی موردی کار آفرینی در کره جنوبی ، مجله صنایع ، نشریه علمی و تخصصی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، شماره 33 ، صفحات 32-37

  تجریشی ، امیر ؛ اسلامی ، سعید ؛ عبقری ، محمد ؛ تحلیل دینامیکی اثر سیستم پیش فروش پارس خودرو و بر منابع مالی آن شرکت ، هفتمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ( 1378 )

-