دکتر علیرضا یکتادوست

دکتر علیرضا یکتادوست

دروس ارائه سرفصل های :
  • تحقیقات بازار - فارما
  • Marketing Plan
    -
    -
-