دکتر علی اسداللهی

دکتر علی اسداللهی

دکتری مدیریت مالی
دروس ارائه سرفصل های :
 • بودجه و مالی
 • اقتصاد و حسابداری
 • حساب و ریاضیات فروش تجاری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پیشرفته سرمایه گذاری و بورس
 • ریسک و تحلیل مدل های مالی
 • هدایت سرمایه و شم اقتصادی
 • قوانین موضوعه کسب و کار
 • مدیریت ریسک در کسب و کار
 • حسابداری مدیریت
 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 • مدیریت تامین مالی و ساختار سرمایه

  -

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  *دکتری مدیریت مالی    

  *کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  *دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول

  *کارشناسی اقتصاد و حسابداری

  زمینه تدریس :

  اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت

  حسابداری

  بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

  مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

  سوابق تدریس :

  * دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری

  *دانشگاه قم

  *دانشگاه ارشاد دماوند

  *مراکز آموزش عالی

  *اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت

  *بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

  *مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

  همکاری با :

  * سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

  *سازمان بهزیستی

  *مرکز آموزش بانک حکمت ایرانیان

  *کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ

  *مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران

  *موسسه آموزش عالی آزاد بهار

  سوابق پژوهشی و تألیفات :

  *کتاب مدیریت مالی ( انتشارات مدرسان شریف )

  *کتاب اصول حسابداری و حسایداری مالی ( انتشارات مدرسان شریف )

  *کتاب اقتصاد خرد ( انتشارات علم تبریز  )

  *مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان ( انتشارات فرهنگ )

  *مجموعه سوالات مدیریت مالی ( انتشارات فرهنگ )

  *الگوی توسعه در خرده شهرها ( نشریه مهر )

  *نگاهی بر مالیات برارزش افزوده ( نشریه دانشگاه پیام نور )

   

   

   

-