مهندس - بحرالعلوم

مهندس - بحرالعلوم

دکتری مدیریت با گرایش بازاریابی

  -

   

  Eng.Seyed Mohammad Mehdi Bahr Aloloom - Financial Management

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  کارشناس ارشد MBA، گرایش مالی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  کارشناس مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید – دانشگاه تبریز

  کسب رتبه اول در میان تمامی گرایشهای ورودی رشته MBA سال 85 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  پذیرفته شدن در بنیاد ملی نخبگان از سال 88

  مدیر و کارشناس ارشد پروژه ، مرکز تحقیقات توسعه مدیریت سبا – سه سال – تهران

  مشاور و کارشناس ارشد پروژه ، شرکت توسعه اندیشه برین – 5 ماه – تهران

  کارشناس ارشد تأمین سرمایه ، TSI Group – 1 سال – تهران

   

  سوابق پژوهشی و تألیفات :

  ثبیین زیر ساختهای مدیریت دانش با استفاده از مدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی – فصلنامه مطالعات مدیریت (علمی – ترویجی )

  بررسی مشکلات مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و متوسط با استفاده از مدل چرخه عمر سازمانی ( OLC ) – فصلنامه دانشور و رفتار ( علمی – پژوهشی )

   طراحی و تحلیل مقایسه ای الگوریتم های فرا ابتکاری جهت پیاده سازی سرمایه گذاری شاخص محور در بورس تهران – فصلنامه چشم انداز مدیریت ( علمی – پژوهشی )

   طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی کننده شاخص بورس تهران – تحقیقات حسابداری ( علمی – پژوهشی )

  مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش – مطالعات مدیریت صنعتی ( علمی – پژوهشی )

  طراحی یک مدل مفهومی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های گردشگری – دومین کنفرانس بین المللی – توسعه نظام تأمین مالی

  بازار سرمایه در قبضه فناوریهای نرم : کاربرد الگوریتم ژنتیک ، شبکه عصبی و منطق فازی در بازارسرمایه – مقاله منتخب دانشجویی

  کارشناس و عضو شورای راهبردی طرح پژوهشی ((اصلاح فرآیندهای مدیریتی در دستگاههای منتخب دولتی استان یزد))1385

  همکاری در پروژه ساختار سازمانی شرکت تاسیسات دریائی ایران IOEC ، 1385

  مدیر پروژه طرح پژوهشی (( توسعه خدمات شهرداری یزد )) 1386- 1387

  مشارکت در پروژه کانون ارزیابی مدیران و کارشناسان شرکت صادرات گاز ایران به عنوان ارزیاب ( Assessment center ) ،86

  مشارکت در پروژه کانون ارزیابی مدیران و کارشناسان ذوب آهن اصفهان به عنوان ارزیاب ( Assessment center )،87

  مشارکت در پروژه کانون ارزیابی مدیران و کارشناسان شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان ارزیاب ( Assessment center )، 1387

  تدوین دوره های دانش مدیران و کارشناسان شهرداری یزد ، 86

  تدوین دوره آموزشی رانندگان شرکت ارم ، 87

  مشاورو تحلیل گر آماری طرح پژوهشی ارتقاء خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی 87

  تدوین طرح توجیحی فنی و اقتصادی پروژه هایی چون : شهربازی ، پارک آبی ، مجموعه پیست های خاکی ، پیست بین المللی مسابقات اتومبیل رانی ( فرمول 1 ) ، مرکز خرید ، پیست کارتینگ ، مجموعه چوگان و ... ، 88

  طراحی و تدوین طرح جامع تأمین مالی ،  TSI Group Financing Master Plan )  88 )

  ارزشگذاری سهام پتروشیمی خارگ ، 87 ( کار دانشجویی )

   

-