مهندس علی قریشی

مهندس علی قریشی

کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسی

  -

   

  Ali Ghoreishi  - English Language for managers

  سوابق تحصیلی و اجرایی

   کارشناسی ارشد  تدریس زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران .

  کسب مدرک مدیریت بازاریابی / مدیریت پروژه / مدیریت مالی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران .

  اخذ پذیرش رشته DBA   از دانشگاه Argosy ( ایالات متحده آمریکا )  .

  تدریس مکاتبات و مذاکرات و قراردادهای بین المللی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران .

  تدریس در دوره  professional MBA مؤسسه آموزش عالی بهار.

  تدریس در مرکز آموزش کسب و کار ( وابسته به وزارت بازرگانی ) .    

  مشاور بازرگانی گروه IRISL   ( خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ) .

  مدیر صادرات شرکت شیمیایی دارو پخش .

  مدیر گروه زبان کسب وکار موسسه توسعه و پژوهش اقتصاد ( وابسته به دانشگاه تهران  ).

  مدیر آموزش موسسه فرهنگی ECO  .

-