8 گام تحول پایدار سازمانی در جهان امروزی کدامند؟

در جهانی زندگی می‌کنیم که پر از تغییر و تحول‌ و عدم قطعیت‌هاست. تطبیق دادن این تحول‌ها با سازمانمان یک امر ضروری است. در واقع مجبور هستیم که تغییر و تحول را در خود و سازمان به وجود بیاوریم. تغییر و تحول در هر فرد با فرایند مشخص به وجود می آید. حالت اول قانع شدن طی فرایندی منطقی و حالت دوم طی حالت احساسی. برای رسیدن به تحوی پایدار در سازمان گام‌های متعددی وجو دارد که در این مطلب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. ۸ خوان کاربردی و در عین حال علمی تحول در جهان امروزی:.
خوان اول، ایجاد فوریت. ما باید برای ایجاد تغییر در سازمان بدانیم که برای چه تغییر را ایجاد می کنیم و در واقع فوریتی مستدل برای خود به وجود بیاوریم تا بتوانیم این حس را به کارکنان سازمان نیز انتقال دهیم.

خوان دوم، داشتن تیم راهبری قوی. وظیفه این تیم، مذاکره با افراد سازمان و کارکنان کسب و کار است. این امر برای فهماندن علت تحول و دادن انگیزه و نهایتاً ایجاد همکاری پربازده است .

خوان سوم، ترسیم دورنما. باید به درستی و دقت برای تک تک افراد بخش‌های سازمان دورنمای پس از تحول ترسیم شود تا بدانند که پس از تغییر دقیقا در چه نقطه‌ای قرار می‌گیرند.
خوان چهارم ،پیام رسانی. ما باید بتوانیم دورنمایی که برای افراد تنظیم کردیم را به  وسیله پیام‌هایی ساده به آن‌ها منتقل کنیم که این کار خود باعث انگیزه دادن به آن‌ها و درک بالای آنان می شود.
خوان پنجم، توان افزایی. در این گام باید تمامی موانع تحول را برداریم تا مجموعه از تمام توان خود در جهت تحقق امر تغییر استفاده کند.

خوان ششم، چند دستاورد سریع. معمولاً برای جلب رضایت و اعتماد افراد ابتدای به امر باید چند دستاورد سریع و قابل تحقق به بار آید تا انگیزه افراد و منابع انسانی چند برابر شود و شاهد همراهی بیشتری از آنان باشیم.

خوان هفتم، پیگیری. تیم راهبری باید تا نقطه‌ای که سازمان دقیقاً به استراتژی و دورنمای مورد نظر برسد لحظه به لحظه پیگیری انجام دهد و از آن لحظه به بعد به خان آخر می رسیم

خوان هشتم، ماندگاری تحول. همانطور که می‌دانید سازمان پس از تغییر تمایل دارد تا دوباره به حالت قبل بازگردد. باید همواره درنظر داشت ماندگارسازی تحول بسیار حائز اهمیت است و گام نهایی ایجاد تغییر می‌باشد.

 

گردآوری: سینا واحد

هم‌رسانی
  • اشتراک گذاری در Facebbok
  • اشتراک گذاری در Twitter
  • اشتراک گذاری در Telegram
پیشنهاد می‌کنیم بخوانید
دیدگاه ها