BurgerMenu
Phone

دکتر مهدی الوانی

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا
حوزه تدریس :

 مصاحبه با دکتر الوانی

مصاحبه با پروفسور سید مهدی الوانی درباره MBA و DBA بهــار و نقش آنها در جامعه
سید مهدی الوانی : یادمان باشد " بهــار" با شکفتن گل ها آغاز می شود و بهار به امید شکوفائی ذهن های مخاطبان خود این راه را آغاز کرده و این رسم بهاری رابر گزیده است، شماهم در بهاری شدن همراه ما باشید.

DBA و MBA از نگاه پروفسور الوانـی :

در آغاز شکل گیری دوره های دانشگاهی مدیریت، جنبه تئوریک و فلسفی مانند سایر رشته های دانشگاهی بر موضوعات و مباحث مدیریت غلبه داشت و دورها ی عالی این رشته به دوره ها ی فلسفی ( PhD ) نامیده شدند. اما به تدریج با نیاز به کاربردی بودن مباحث مدیریت و انتظار متقاضیان از دوره ها که به آنان ابزار های عملی را ارائه دهد، دوره هایی طراحی شدند که به آن ها MBA و DBA نام نهادند. اولین دوره MBAسال 1908 میلادی در هاروارد Harvardاجرا شد و سپس دانشگاه های دیگر به اجرای این دوره پرداختند. دوره های DBA نیز در ادامه دوره های MBA و با هدف ارائه مطالب کاربردی تخصصی تر به صورت دوره های عالی حرفه ای مدیریت طراحی و به اجرا در آمدند.بنابراین DBA دوره دکترای حرفه ای مدیریت است که می­کوشد تا با نگاهی عمیق تر به مبانی مباحث مدیریت، مدیران را در عرصه های اجرا، تحقیق و مشاوره توانمند و کارآمد سازد.

اهمیت و ضرورت دورهDBA و MBAاز نگاه پروفسور الوانـی:

در سرزمین ایران که خداوند کمال سرمایه های انسانی و طبیعی را در آن به ودیعه نهاده است، باید بهترین نتایج ازاین مواهب برای همگان حاصل شود. اما اگر چنین نیست باید بپذیریم که در اداره این منابع و ذخایر یعنی " مدیریت "ضعف داریم و در اینجاست که ضرورت و اهمیت آموزش دوره های مدیریت و بویژه دوره هایی که جهت گیری اجرایی و کاربردی دارند، محسوس می شود.

چرا DBA و MBA بهــار؟

اما چراDBA و MBAبهار؛ واضح است چون در بهار تلاش همه دست اندرکاران ارائه بهترین هاست. بهار کوشیده است ، بهترین مدرسان، بهترین منابع، بهترین شیوه ها را برای آموزش مخاطبان خود به کار گیرد و در فضائی آکنده از صمیمیت و احترام، ضمن داشتن معیارهای علمی و انضباط آموزشی، دوره های مدیریت را با کیفیت بالا ارائه نماید. بهار با اتکاء به اصل بهبود مستمر و نوشدن دائم، به دستاورد های کنونی بسنده نکرده است و همواره تلاش در بهتر شدن دارد و مسلما همراهی و یاری شما در این راه برای ما مغتنم است.
یادمان باشد " بهــار" با شکفتن گل ها آغاز می شود و بهار به امید شکوفائی ذهن های مخاطبان خود این راه را آغاز کرده و این رسم بهاری رابر گزیده است، شماهم در بهاری شدن همراه ما باشید.

تأثیر DBA و MBA بر روی کسب و کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

دانش مدیریت را می توان به 2 دسته دانش نظری و دانش عملی یا کاربردی تقسیم نمود. دانشگاه ها و مراکز آکادمیک بیشتر اهتمام خود را در زمینه دانش نظری و تئوریک مدیریت صرف می نمایند و دانش کاربردی در مجموعه دروس آنها جایگاهی در خور ندارد.
مراکز علمی کاربردی برای پرکردن این­خلاءکه نیاز اغلب سازمان هاست دوره های اجرایی عملی و کاربردی را طراحی و ارائه می نمایند.موسسه بهار بدین منظور دوره DBA و MBA را با گرایش کاربردی و اجرائی طراحی و با موفقیت اجرا نموده است. این دوره ها با نیازهای مدیرانی که منصب مدیریت دارندامارشته تحصیلی آن ها مدیریت نمی باشد سازگار شده و حاوی دروسی کاربردی است. مدیران و کارشناسان در این دوره ها به مهارت ها و توانائی‌های مدیریتی در عرصه عمل احاطه پیدا می کنند و بدون آنکه مبانی فلسفی نظریات مدیریت را موضوع مباحث درسی قرار دهند بر جنبه های عملی و رفع مشکلات مبتلا به جنبه سازمانی تمرکز پیدا می کنند حل مسائل مدیریت ارتقاء مهارت های منابع انسانی، توجه به مسئولیت ارزش های حاکم بر جامعه اساس و بنیان برنامه های این دوره ها می‌ باشند.


ویژگی دیگر دوره‌های DBA و MBA کوتاه بودن زمان اجرای آن هاست که با مقتضیات زمانی مدیران و کارشناسان مشغول به کار هماهنگی بیشتری دارد. این دوره ها به صورت 1 ساله و 2 ساله برنامه ریزی شده اند و می توانند در برنامه های استراتژیک توسعه مدیریت به سرعت تحولی را در بدنه مدیریتی کشور به وجود آورند و گامی در جهت تحقق سیاست های عملی نظام اداری کشور باشند.
به طور کلی دوره های کاربردی، ترجمان دانش نظری بصورت برنامه های عملیاتی اجرائی است که در واقع تحقق عینی دانش نظری در عرصه عمل و ظهور و بروز تئوری هادر دنیای واقعی می باشد و امری است که باور، بهره گیری از دانش در سازمان را ایجاد می کند.

امروزه دانش ، تاریخ مصرف دارد.
برگرفته از سخنرانی پروفسور سيد مهدي الواني ( مدير گروه دوره DBA بهــار ) در مراسم فارغ التحصیلی DBA
پدر علم مدیریت ایران، عصر حاضر را دوران پیچیدگی و آشوبناکی ارزیابی کرد و گفت: " دانش هم مانند ساير فرآورده هـاي عصر امروز، تاریخ مصرف پیدا کرده است.بنابراین آنچه امروز می آموزیم دیگر برای آينده مفيد نيست"

دکتر سید مهدی الوانی،در مراسم فارغ التحصیلی دوره های مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد بهــار با تشریح ویژگی هـای دوران تازه مدیریتی جهان تصریح کرد:"عصر حاضر،عصر پیچیدگی و آشوبناکی است و یکی ازویژگی های مدیریت دراین دوره اینست که دانشگران جای کارگران را گرفته اند."

 

دکتـر الـوانـی با اشاره به سپری شدن دوره ای که در آن کارگران صرفا با زور بـازو پیشرفت می کردند افزود: "امروز دانش کارگران و قدرتی که علم برایشان می سـازد قدرت و توانمندی اصلی کارگران محسوب می شـود."
وی افزود:"امـروز بـدون دانش کاری پیش نمی رود."مدیر دوره های مدیریت عالی کسب و کار (DBA)موسسه آموزش عالی آزاد بهـار با ذکر مثالی از دانش رایانه ای عصر جدید تاکید کرد: " در دوران حاضر کسانی موفقند که از دانش روز بهره منـد شوند. بنابراین علـم امروز برای فردا مفید نیست."


" شما می بینید در این بحثهای مربوط به کامپیوتر ، امروز شما با یک شیوه ای آشنا می شوید ، 1 ماه ، 2 ماه ، 3 ماه بعد می بینیـد یک شیوه ی جدیدی آمده است ، بنابراین علم امروز ما برای فردا مفید نیست . دائماً باید بیاموزیم "
ایشان افزودند :

"من خوشحالم که شما بهاری هستید ، بهار هم یعنی نو شدن دائم ، انسان باید در بهار دائمـاً نـو بشود و آن رنسانس دائماً اتفاق بیافتد."

 

Prof. Seyed Mehdi Alvani   -   Director of DBA

سوابق تحصیلی و اجرایی

دکتری مدیریت دولتی – دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا – سال 1361

فوق لیسانس مدیریت دولتی -  دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا – سال 1359

فوق لیسانس علوم اداری – دانشگاه تهران – سال 1356

فوق لیسانس علوم تربیتی – دانشگاه تهران ، سال 1351

لیسانس زبان و ادابیات انگلیسی – دانشگاه ملی ایران ، سال 1349

 

زمينه تدريس :                                  

تدریس دورس مدیریت در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترای مدیریت و حسابداری در دانشگاههای تهران، تربیت معلم ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی ، مجتمع آموزش عالی قم ، دانشگاه فرماندهی و ستاد نیروی هوایی ، دانشگاه عالی دفاع ملی

راهنمایی پروژه ها و رساله های تحصیلی رشته مدیریت در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

 

سوابق اجرایی و مهارتی :

1.    مربی آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1354تا 1360

2.    رئیس اداره آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1354 تا 1355

3.    رئیس انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1355 تا 1357

4.    استادیار مجتمع علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1360 تا 1368

5.    دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی ، 1368 تا 1373

6.    رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت – دانشگاه علامه طباطبائی ، 1368 تا 1372

7.    استاد دانشگاه علامه طباطبائی ، 1373

8.    عضو کمیته مدیریت سازمان سمت ، - 1370 تا 1374

9.    عضو کمیته تخصصی دفتر گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، 1370 تا 1380

10.    عضو شورای دانشگاه ، 1370 تا 1372

11.    عضو شورای تخصصی اداری وزارت علوم و آموزش عالی 1369 تا 1370

12.    عضو صاحبنظر کمیته اصلاحات اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، 1377 تا 1379

13.    عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی ، 1376 تا 1379

14.    مشاور مدیریت طرح مطالعات الگوی برنامه ریزی و اجرای امنیت غذا و تغذیه کشور ، 1377

15.    مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ، 1371 تا 1373

16.    مدیر گروه مدیریت دولتی مجتمع آموزش عالی قم ، 1377 تا 1380

17.    سردبیر نشریه مطالعات مدیریت 1377 تا کنون

18.    عضو هیات مدیره سازمان بین المللی توسعه مدیریت ، 1377 تا 1379

19.    عضو هیات تحریریه نشریات : برنامه و توسعه ، مدیریت دولتی – مجتمع آموزش عالی قم ، مدیریت و توسعه ، تدبیر ، مطالعات دفاعی استراتژیک

20.    مشاور بانک کشاورزی ، 1377 تا 1379

21.    سرپرست کمیته تخصصی مدیریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، 1370 تا 1379

22.    مشاور بخش تحقیقات بانک ملت ، 1379 تا کنون

23.    مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 1380 تا 1381

24.    عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

25.    پژوهشگر برگزیده سال 80 جشنواره شهید رجایی ( چهارمین جشنواره )

26.    استاد نمونه سال  تحصیلی 1377-1376

27.    معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی از 1382 تا شهریور 1384

28.    عضو هیات علمی امنای دانشگاه علامه محدث نوری از سال 80 تا کنون

29.    چهره ماندگار دوره سوم سال 1382

 

سوابق پژوهشی :

1.    پژوهشی در زمینه میزان اثر بخشی طرح های واگذاری برخی از کارهای دولتی به بخش خصوصی در دانشگاه ها¬ی مستقر در تهران ، 1372

2.    پژوهشی در زمینه واژه یابی ، معادل سازی و شرح لغات و اصطلاحات مدیریت – به اتفاق دکتر زاهدی و دکتر فقیهی ؛ 1373

3.    پژوهشی در زمینه فشارهای عصبی مدیران ، به اتفاق دکتر ابطحی ، 1370

4.    پژوهشی در زمینه امنیت غذایی در ایران همکار مدیریتی طرح ، مدیر طرح آقای دکتر قاسمی ، سال 1379

5.    ناظر طرح تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، 1378

6.    مشاور طرح برنامه ریزی استراتژیک بانک کشاورزی ، 1379

 

تألیفات :

1.    مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه ، ترجمه ، به همراه دکتر معتمدی ، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ سوم

2.    مدیریت عمومی تألیف نشر نی ، چاپ هفتم

3.    مدیریت تولید ، تألیف ، به همراه مهندس میر شفیعی نشر آستان قدس رضوی ؛ چاپ پنجم

4.    تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ، نشر سمت – پیام نور – چاپ سوم

5.    مباحث ویژه مدیریت دولتی ، تألیف به همراه دکتر زاهدی ، نشر پیام نور ، سمت ، چاپ اول

6.    نظام های اداری تطبیقی ، تألیف نشر پیام نور

7.    خویشتن شناسی مدیران ، ترجمه و اقتباس ، نشر نی ، چاپ اول

8.    اصول و مبانی جهانگردی ، تألیف به همراه زهره دهدشتی ، نشر بنیاد مستضعفان – چاپ اول

9.    گفتار هراسی ، ترجمه و اقتباس ، به همراه هاشمی ، نشر نی ، چاپ اول

10.    رفتار سازمانی ، ترجمه ، به همراه دکتر معمار زاده ؛ نشر مراورید ، چاپ اول 1374

11.    گام به سوی کامیابی ، ترجمه به همراه اشرفی پیروز بخت ، نشر نی ، چاپ اول 1376

12.    تئوری سازمان ، ترجمه، به همراه دانایی فرد ، نشر صفار ، چاپ سوم ، 1376

13.    مدیریت دولتی نوین ، ترجمه به همراه دکتر خلیلی و دکتر معمار زاده ، نشر مروارید ، چاپ اول 1376

14.    مدیریت و مسئولیت اجتماعی سازمان ، تألیف به همراه قاسمی ، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول، 1372

15.    آینده کار ، جیمز رابرتسون ، ترجمه ، به همراه دانایی فرد ، نشر نی ، چاپ اول  1377

16.    مدیریت تحول در سازمان ، نگارش و ترجمه ، به همراه دانایی فرد ، نشر صفار ، چاپ اول ، 1379

17.    تئوری سازمان مدیریت ( دنهاریت ) ترجمه، به همراه دانایی فرد ، نشر صفار ، 1380

18.    مدیریت تعارض ( وتن – کمرون ) ترجمه ، به همراه دانایی فرد ، نشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 1380

19.    گفتارهایی ، درفلسفه تنوری های سازمان دولتی ، تألیف به همراه دانایی فرد ، نشر صفار ، 1380

20.    تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت ، تألیف به همراه دانایی فرد ، نشر صفار ، 1380

21.    اداره عمومی تطبیقی ( مدیریت تطبیقی ) ترجمه به همراه معمار زاده ، نشر اندیشه های گهربار ، 1381

22.    مدیریت تطبیقی ، تألیف به همراه سیمین سلطانی عرب شاهی ، نشر پیام نور ، 1381

23.    قدرت انتقاد سازنده ، نوشته هندری وایزینگر ، ترجمه به همراه محمدرضا ربیعی مندجین ، نشر موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1381

24.    فرهنگ جامع مدیریت ، به همراه دکتر زاهدی و دکتر فقیهی ، دانشگاه علامه طباطبائی 1376

25.    فرایند خط مشی گذاری عمومی ، به همراه دکتر شریف زاده ، دانشگاه علامه طباطبائی ، 1379

26.    هفت راز زنان موفق ، نوشته دانولیزوکس ، ترجمه ، به همراه ربیعی ، نشریکان 1381

27.    آموزه هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ، به همراه مهندس ریاحی ، نشر مرکز و آموزش تحقیقات

28.    آئین تند خوانی ، نوشته اسمیت ، ترجمه ، به همراه پیروز بخت ، نشر تابان 1380

29.    مدیریت و سرمایه اجتماعی، نوشته واین بیکر ، ترجمه ، به همراه ربیعی 1382

30.    برون سپاری ، تألیف ، به همراه اشرف زاده ، قصید سرا ، 1382

31.    سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی ، به همراه بهروز ریاحی ، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران 1382

32.    روش شناسی پژوهشی کمی در مدیریت : رویکرد جامع ،به همراه دکتر عادل آذر و دانایی فرد ، نشر صفار – اشراقی 1383

33.    روش شناسی پژوهشهای کیفی در مدیریت : رویکرد جامع ، به همراه دکتر عادل آذر و دانایی فرد ، نشر صفار – اشراقی 1383

34.    فرایند مدیریت جهانگردی ، الوانی ، به همراه پیروز بخت ، تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ اول 1385

35.    سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، به همراه تیمور نژاد تهران ، انتشارات نرم افزاری هامون ، چاپ اول سال 1385

36.    سرمایه اجتماعی به همراه دکتر شیروانی ، اصفهان : نشر مانی 1385