نجات کسب و کارها در بحران کرونا

نجات کسب و کارها در بحران کرونا

به درخواست مکرر شما بهاری‌های عزیز پکیج آموزشی وبینارهای نجات کسب و کارها در بحران کرونا در موسسه بهار طراحی شد.