BurgerMenu
Phone

دکتر مهدی محمدی

دکتری مدیریت تکنولوژی
حوزه تدریس :

 مصاحبه با دکتر مهدی محمدی

 تأثیر DBA و MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

افزایش شناخت افراد نسبت به ابزارها و رویکردهای نوین مدیریت و کسب‌و‌کار
امکان ارتقاء در سه سطح فردی، گروهی وسازمانی بابهره‌ گیری از رویکردهای کسب و‌کار و مدیریت
افزایش بهره وری و کارائی شغلی و اجتماعی ازیک سو و امکان ارائه نوآوری های جدید در کسب وکار و مدیریت از سوی دیگر

چرا DBA و MBA بهار؟

وجود اساتید شناخته شده، باتجربه و صاحب علم
فضای دوستانه و ارتباطات موثرمیان مؤسسه و دانشجویان
امکان ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه
امکان به اشتراک گذاری دانش میان دانش‌آموختگان