BurgerMenu
Phone

طراحی چرخه عمر محصول

قیمت : تومان
شابک :
Quote

نویسندگان: پروفسور جرج نیمن، پروفسور سرچی تیچ گیه ویچ، پروفسور انگلبرت وست کامیر

ترجمه: دکتر امین اسداللهی

سفارش کتاب طراحی چرخه عمر محصول
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها