BurgerMenu
Phone

مدیریت و مدل‌های پیشرفته منابع انسانی (مفاهیم و مدل‌های رویکرد استراتژیک، سرمایه‌های انسانی و معماری منابع انسانی)

قیمت : تومان
شابک :
Quote

ترجمه: دکتر سعید شهبازمرادی، محمدرضا شهبازمرادی

سفارش کتاب مدیریت و مدل‌های پیشرفته منابع انسانی (مفاهیم و مدل‌های رویکرد استراتژیک، سرمایه‌های انسانی و معماری منابع انسانی)
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها