BurgerMenu
Phone

روش‌های اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در سازمان (رویکرد کاربردی و عملیاتی)

قیمت : تومان
شابک :
Quote

تالبف: مهندس حسنعلی موسی‌زادگان، دکتر سعید شهبازمرادی

سفارش کتاب روش‌های اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در سازمان (رویکرد کاربردی و عملیاتی)
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها