BurgerMenu
Phone

همه MBA در یک نگاه: یکصد مهارت کاربردی برای مدیریت در سازمان

قیمت : تومان
شابک :
Quote

نوشته: جو اونن

ترجمه: دکتر علیرضا صالحی

با مقدمه دکتر رحیم فرضی پور

سفارش کتاب همه MBA در یک نگاه: یکصد مهارت کاربردی برای مدیریت در سازمان
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها