BurgerMenu
Phone

خبرگان آموزش می دهند: خبرگی در مدیریت تغییر

قیمت : تومان
شابک :
Quote

گردآوری و تالیف: دکتر رحیم فرضی‌پور، دکتر سیدحسن هویت طلب

سفارش کتاب خبرگان آموزش می دهند: خبرگی در مدیریت تغییر
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها