BurgerMenu
Phone

خبرگان آموزش می دهند: خبرگی در مهارت‌های مذاکره

قیمت : تومان
شابک :
Quote

گردآوری و تالیف: دکتر سیدحسن هویت طلب، دکتر رحیم فرضی‌پور

سفارش کتاب خبرگان آموزش می دهند: خبرگی در مهارت‌های مذاکره
نام خود را وارد کنید.
لطفا یک آدرس ایمیل صحیح وارد نمایید.
Invalid Input
Enter your message.
خطای کد امنیتی

سایر کتاب ها