ناصر محمودزاده

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعتی مهریزان
دانش آموخته :
تحصیلات :
Quote