فرهاد چگینی پناهی

مدیر عامل شرکت آبیک سینا
دانش آموخته :
تحصیلات :
Quote

چرا موسسه بهار را برای سپری کردن این دوره ها انتخاب کردید ؟ با زمینه و اطلاعاتی که در مورد MBA داشتم آگهی ثبت نام دوره فوق را در روزنامه مطالعه کردم و با جلسه مصاحبه ای که با آقای دکتر فرضی پور داشتم تصمیم به ثبت نام گرفتم .  چرا MBA را برای تحصیل انتخاب نمودید ؟ و چرا دوره های کوتاه مدت یکساله را ؟می خواستم برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد ، یک رشته کاملاً مربوط به امور تجارت و مدیریت ( تواماً ) را بخوانم و بهترین رشته مرتبط با شرایط و مسیر شغلی ام MBA بود و دوره فوق را بدون کنکور و بصورت کاملاً کاربردی ترجیح دادم قبل از ورود به دوره چه انتظاراتی داشتید و اکنون چه میزان از انتظارات شما برآورده شده است ؟ بیشتر از حد انتظاراتم این رشته فوق العاده تأثیر گذار در امور شغلی من بوده است و البته بنده قبل از ورود ذهنیت روشن و دقیق نسبت به دروس و کاربرد آنها نداشتم و می خواستم آموزش این دوره راهنمای مسیر اقتصادی اجتماعی ام باشد که فکر می کنم بسیار راهگشا بوده است .این دوره تا چه حد در زندگی و پیشرفت شغلی و اجتماعیتان تأثیر گذار بوده است ؟در این مورد تأثیر فوق العاده ای در مدیریت شغلی ام داشته و البته مطالب آن در تصمیمات کلان زندگی تأثیر گذار بوده است