• 1220 بازدید

استراتژی رقابتی چیست؟

.زمانیکه رویکرد اصلی برای ورود به بازار، توسعه با توجه به محصولات رقبا است، استراتژی را رقابتی گویند
در این نوع استراتژی اکثر مباحث در سطوح ارشد مدیریتی معطوف به راه‌ها و روش‌های رقابت است
چهار نوع استراتژی رقابتی داریم:
-رهبری تکنولوژی
-رهبری هزینه
-تمرکز بر مشتری
-تقلید

ویژگی‌های هرکدام از انواع استراتژی رقابتی به شرح زیر است:
1. رهبری تکنولوژی
-تاکید بسیار روی بخش تحقیقات بنیادی و توسعه فناوری‌های نو
-گسترش پی‌در‌پی فناوری‌ها در اثر توسعه متداول

2. رهبری هزینه
-افزایش کارایی تولید
-روش‌های به‌صرفه تولید
-نیروی کار ارزان
-تولید انبوه اقتصادی
-مدیریت برتر سیستم‌های تولید

3. تمرکز بر مشتری
-کار با مشتریان فعلی و جدید از نزدیک
-بررسی نیازها و ترجیحات آنان
-دقت در طراحی پلتفرم‌های محصول
-توسعه سریع محصولات مشتق شده با ویژگی‌ها و کارکردهای جدید و طبق علاقه مشتریان
-حتی خط تولید محصولات مرکب

4. تقلید
-رصد و پایش دقیق بازارها
-ارزیابی موفقیت محصولات ارائه شده توسط رقیبان
-شناسایی فرصتهای مناسب
-عرضه سریع محصول جدید
-لزوم داشتن فرآیند توسعه سریع برای موفقیت

هم‌رسانی
  • اشتراک گذاری در Facebbok
  • اشتراک گذاری در Twitter
  • اشتراک گذاری در Telegram
دیدگاه ها